Welkom bij “Praktijk ik ben ik”.

Als ouder wilt u het liefst dat uw kind gelukkig is en lekker in zijn vel zit. Helaas lukt dat niet altijd en loopt uw zoon of dochter soms tegen kleine of grote problemen aan. Samen met u en uw kind onderzoek ik de hulpvraag en help ik het kind op zoek te gaan naar oplossingen.

Ik bied hulp aan kinderen en jongeren die vastgelopen zijn in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit is laagdrempelig vanwege de kindgerichte begeleiding.

Alle kosten kunnen vergoed worden door de gemeente. Zie voor meer informatie het kopje “Tarieven”.

 

 

Ik werk vooral oplossingsgericht met kinderen en jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarbij ga ik uit van de kwaliteiten, talenten en mogelijkheden van het kind. Het kind krijgt inzicht in eigen gedrag en leert vaardigheden die hij kan toepassen in dagelijkse situaties.

Kinderen ervaren de therapie als leuk, omdat er alle ruimte en erkenning is voor alles wat voor het kind op dat moment het allerbelangrijkste is. Tijdens de sessies werk ik met het kind waarin ik de denk- en leefwereld van het kind beter leer kennen. Dat gebeurt via praten of spelen met materialen die aansluiten bij wat het kind leuk vindt, zoals spel met knuffels en poppen, rappen, tekenen, spelletjes, verhalen maken etc. In overleg met u en uw kind kan ter ondersteuning een hond betrokken worden bij de behandeling.

Spelenderwijs krijgt het kind zicht op zijn of haar handelen, kunnen en emoties. Doordat deze therapievorm snel en effectief werkt en kinderen en ouders snel positieve veranderingen bemerken, komen de meeste kinderen graag naar de therapie.