Neem contact op

Voor vragen, informatie of afspraken kunt u bellen naar 06-22783516.

Wanneer ik niet bereikbaar ben, laat dan een voicemail bericht achter, dan neem ik zo snel mogelijk contact met u op.

U kunt ook een email sturen naar suzanne@praktijk-ikbenik.nl of onderstaand contactformulier invullen.

In geval van een acute crisissituatie kunt u bellen met Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg 043-6045777

Privacy
Ik heb een beroepsgeheim.  Dit houdt onder meer in dat uw gegevens onder de privacywet vallen en dat alle informatie die ik over u heb, vertrouwelijk is. Er mag daarom geen informatie aan derden (zoals huisartsen) worden verstrekt zonder uw toestemming.
Informatie die eventueel met uw toestemming aan derden wordt gegeven, wordt ook altijd eerst besproken met u. Zodra u zich aanmeldt voor een intakegesprek, ontvangt u mijn privacy statement per mail.

Klachten
Hoezeer ik ook mijn best doe, kan het voorkomen dat er misverstanden ontstaan. Indien u het niet eens bent met het beroepsmatig handelen, is het verstandig dit met mij bespreekbaar te maken. Dit zodat gezamenlijk tot een oplossing gekomen kan worden. Als blijkt dat wij er samen niet uitkomen, kunt u een officiƫle klacht indienen bij solo partners. Informatie kunt u vinden op www.solopartners.nl

Kwaliteitsbeleid
Praktijk ik ben ik werkt volgens de eisen van de ISO 9001 norm voor kwaliteitsmanagement. Wilt u inzicht hebben in mijn kwaliteitsbeleid dan kunt u dit per mail of telefoon kenbaar maken.