Aanbod

Ultimate Responsive Image Slider Plugin Powered By Weblizar

We beginnen met een kort en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dit kan telefonisch.

Wanneer u besluit door te gaan met “Praktijk ik ben ik” plannen we een intakegesprek, tijdens het intakegesprek wordt uitgebreid besproken wat er aan de hand is of kan zijn en waar u en uw kind hulp bij willen.

Mogelijkheden binnen “Praktijk ik ben ik” zijn:

  1. Individuele begeleiding en behandeling voor uw kind. Ik vind het van belang en tevens een voorwaarde dat uw kind zich veilig en vertrouwd voelt tijdens de sessies. Daarom besteed ik tijdens de eerste sessies veel aandacht aan het opbouwen van een vertrouwensband. Dit doe ik spelenderwijs door aan te sluiten bij de interesses en belevingswereld van uw kind. Pas als uw kind zich veilig voelt, kan het kind zich vrij uiten. Het aantal sessies die precies nodig zijn, is vooraf moeilijk te bepalen. Dit hangt af van de problematiek, de bereidheid om te veranderen en de betrokkenheid van de ouders. Regelmatig vinden er evaluatiegesprekken plaats met ouder(s) en kind. Hierin bespreken we de voortgang en bespreken we wat er verder nog nodig is om het doel te bereiken.
  2. Groepsbegeleiding voor uw kind. Uw kind kan deelnemen aan de ik-ben-ik training. Deze training is een ervaringsgerichte weerbaarheidstraining voor kinderen waarbij de hond (gecertificeerde therapiehond) wordt ingezet als co-therapeut. De training is gebaseerd op theorie en leerprincipes uit de haptonomie en Rots & Water training. Uw kind leert ontdekken wie hij/zij is, wat bij hem/haar past, hoe hij/zij sterker in zijn/haar schoenen kan staan en op een fijne manier zijn/haar grenzen kan aangeven. Tevens leert hij/zij ook hoe hij/zij om moet gaan met grenzen van anderen.
  3. Oudercursus voor ouders van (hoog)gevoelige kinderen met of zonder een sterke wil. In deze cursus​ leer je hoe je kan omgaan met je kind op een manier die voor jullie werkt. Dit is een informatie, interactieve en praktische cursus. Ik maak hierbij gebruik van de innerlijke familie (bron Janneke van Olphen en Arienne Kleijn). Ook geschikt voor opa’s en oma’s die regelmatig oppassen.
  4. Oudercursus over faalangst. Van bang om te falen naar het leren omgaan met mislukkingen. Deze cursus is een vervolg op bovenstaande oudercursus. Ook hierbij werk ik met de innerlijke familie.
  5. Handelingsgerichte diagnostiek. Indien nodig voer ik een IQ test (WISC-V) uit en/of neem ik enkele vragenlijsten af. Ik stel GEEN diagnose. Ik kijk waar het gedrag vandaan komt, wat zijn de sterke en zwakke kanten, waar moeten we rekening mee houden en waar zou ik de behandeling op kunnen richten.

Het uiteindelijke doel van het traject is uw kind te leren vertrouwen op zijn of haar eigen kracht, mogelijkheden en kwaliteiten.

Wanneer nodig en gewenst bied ik nazorg.

De oudercursussen zijn ook geschikt voor onderwijzend personeel. Beide cursussen zijn dan samengevoegd tot één cursus.

''